Publikace ÚOP středních Čech
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Obnova interiéru poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži

MÁLKOVÁ, Žaneta, VAŇURA, Oldřich

Publikaci vydal NPÚ ÚOP v Pardubicích ve spolupráci s Římskokatolickou farností Luže za podpory partnerů Pardubického kraje a Města Luže, byla financována z Finančního mechanismu EHP a  finančního mechanismu Norska. Dokumentuje nedávno proběhlé restaurování kostela Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži a jeho mobiliáře.

Neprodejné, publikaci je možné získat na adrese NPÚ ÚOP v Pardubicích (zbývá však už jen několik posledních kusů).

Další informace

kraj: Pardubický kraj

další autoři: a kol.

rok vydání: 2011

počet stran: 30

jazyk: česky

dostupnost: rozebráno

ISBN: 978-80-904097-6-7