Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Průzkum potvrdil stáří roubenky přenesené do skanzenu v Zubrnicích

8.12.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Ústí nad Labem | Zubrnice - skanzen
Zurbrnice_kamen1700 160x111
Dendrologové potvrdili předpoklady, že roubenka, přenesená do areálu v Zubrnicích z Loubí na Českolipsku, vznikla v roce 1700. Průzkum zachovalých trámů odhalil, že pocházejí z jedle pokácené v roce 1698. Celý projekt ,„Sasko-české oživení venkovského kulturního dědictví v Schönbrunnu a Zubrnicích“ je financován ze strukturálních fondů Evropské unie.

Rekonstrukce velké roubené stavby z Loubí, která probíhá v zubrnickém skanzenu s přispěním Evropské unie v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013, se dostává již do poslední závěrečné fáze. Hrubá stavba je dokončena a na řadu přichází také práce konzervátorské.

Stavebně historickým průzkumem i archivními rešeršemi se zčásti potvrzovala původní domněnka, že nejstarší stavební fází objektu je rok 1700, odpovídající letopočtu nacházejícím se na jednom z velkých pískovcových kamenů zadní části podezdívky. Avšak teprve nedávno, odebranými vzorky ze starší části konstrukce, byla po dendrochronologickém výzkumu definitivně potvrzena původní domněnka, že starší část objektu skutečně koresponduje s datem 1700. Dřevo spodních trámů roubení světnice a síně pochází z jedle, pokácené v roce 1698.

Dům z Loubí je nejstarším domem v zubrnickém skanzenu. Z tohoto důvodu se v závěrečné etapě stavby musí s maximální péči ošetřit především nejstarší trámy roubené konstrukce. Jejich ošetření probíhá konzervátorským způsobem. Dřevo musí být šetrně a důkladně očištěno a zbaveno staletých nánosů špíny i zbytků mazaniny po vyplňování spár. Teprve pak bude konzervováno, petrifikováno a v závěrečné fázi napuštěno voskovým nátěrem, který bude po vyschnutí přeleštěn kartáči. Konzervační přístup dává záruku na přežití původního dřeva do dalších let.

Objekt víceúčelového vzdělávacího centra bude veřejnosti slavnostně zpřístupněn na začátku léta příštího roku. Bude nejen atraktivním rozšířením návštěvnického okruhu zubrnického skanzenu, ale především bude sloužit jako centrum výuky a práce se školní mládeží.

  • Tisková zpráva ve formátu PDF ke ztažení zde.
  • Více informací o projektu: Zdeňka Vašků, vasku@usti.npu.cz
  • Vložil: Petr Soukal, soukal@usti.npu.cz, 777 485 488
  • Více o skanzenu Zubrnice zde .

Fotografie v titulku: Kámen ze základů přenesené roubenky do skanzenu v Zubrnicích, datován 1700. Archiv NPÚ.Metadata ke zprávě

Vloženo
8.12.2011 13:28
Vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
architektura, odborná sdělení, stavebně historické průzkumy
číslo
8693
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit