Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Zahájení stavby v rámci projektu „Národního centra zahradní kultury v Kroměříži – Květná zahrada“

19.11.2012 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Kroměříž | Kroměříž - zámek
121119_zahajeni_stavby_Kvetna_zahrada_2 160x107
Dne 19.11.2012 v dopoledních hodinách proběhlo ve Studeném skleníku Květné zahrady v Kroměříži za přítomnosti ministryně kultury České republiky Aleny Hanákové, generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové, starostky města Kroměříže Daniely Hebnarové a dalších čestných hostů slavnostní zahájení stavby v Květné zahradě v rámci projektu Národního centra zahradní kultury v Kroměříži. Tomuto projektu byla Ministerstvem kultury České republiky v roce 2010 udělena dotace ve výši necelých 337 miliónů korun z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.1 „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“, osa 5.1a – Vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví.

Oficiální část programu byla zahájena v 10 hodin ve Studeném skleníku v Květné zahradě v Kroměříži. Úvodem Ing. Jan Slezák, ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Kroměříži, představil samotný projekt – „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“. Poté se slova ujali čestní hosté slavnostního setkání. Jako první to byla ministryně kultury ČR Mgr. Alena Hanáková, která ocenila především práci všech, kteří se podíleli a podílejí na realizaci projektu, a popřála jim mnoho sil a energie k dokončení celého projektu. Poté promluvila generální ředitelka NPÚ Ing. arch. Naděžda Goryczková, která upozornila na důležitost a náročnost této realizační fáze projektu. Starostka města Kroměříže Mgr. Daniela Hebnarová vyzdvihla krásy obou kroměřížských zahrad a taky nutnost o ně patřičným způsobem pečovat a zachovávat tak historické dědictví dalším generacím. Ředitel Muzea umění Olomouc prof. Pavel Zatloukal zdůraznil významné spojení teoretické a praktické složky projektu NCZK a podíl spolupráce Muzea umění Olomouc. Připomněl však také problémy, plynoucí z nepochopení idejí projektu částí veřejnosti, se kterými se realizátoři projektu potýkají a podpořil nositele projektu NCZK v jeho úsilí zdárně pokračovat.

Poté přítomní hosté poklepáním na základní kámen, podpisem do pamětní knihy projektu a slavnostním přípitkem popřáli nové stavbě v Květné zahradě zdárný a klidný průběh.

V 11 hodin se všichni přítomní přemístili do Podzámecké zahrady do prostor nového zahradnictví, kde slavnostním přestřižením pásky proběhlo oficiální zahájení provozu těchto budov. Nové zahradnictví zabírá výrazně menší plochu a Podzámecká zahrada se tak rozšířila o další veřejnosti přístupnou část, která bude sloužit volnočasovým aktivitám. Prohlédli jsme si nové prostory pro zahradní techniku a dílny. A asi nejvíce zaujala nová budova zahradnického zázemí, která dokázala, že propracovaná moderní architektura dokáže i z pracovního prostředí vytvořit vysoce kulturní místo. Což vyzdvihla i paní ministryně kultury. Komentovanou prohlídku nových prostor zahradnického zázemí vedl kastelán Arcibiskupského zámku a zahrad Ing. Martin Krčma.

Po ukončení oficiální části dostali přítomní novináři a zástupci dalších médií možnost vyzpovídat hosty programu a natočit s nimi vstupy do svých reportáží. Ve 12 hodin proběhla krátká tisková konference za účasti paní ministryně kultury Aleny Hanákové, generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové, ředitele Muzea umění Olomouc Pavla Zatloukala a ředitele NPÚ územního odborného pracoviště v Kroměříži Jana Slezáka.


Kontakty a informace:Metadata ke zprávě

Vloženo
19.11.2012 16:43
Vložil
NPÚ, ÚOP v Kroměříži
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
akce pro veřejnost
číslo
11127
Galerie obrázků

Zahájení stavby v rámci projektu „Národního centra zahradní kultury v Kroměříži – Květná zahrada“

dne
20. 11. 2012
Možnosti řazení

Slavnostní poklepání na základní kámen (Ing. arch. Goryczková, Mgr. Hanáková, Mgr.Hebnarová)

dne: 20. 11. 2012
foto: Ing. Lenka Křesadlová

Podepisování do pamětní knihy - (Zatloukal, Hebnarová, Slezák, Goryczková, Hanáková)

dne: 20. 11. 2012
foto: Ing. Lenka Křesadlová

Podepisování do pamětní knihy (Ing. arch. Goryczková, prof. Zatloukal, Mgr. Hanáková)

dne: 20. 11. 2012
foto: Ing. Lenka Křesadlová

Studený skleník v Květné zahradě v Kroměříži

dne: 20. 11. 2012
foto: Ing. Lenka Křesadlová

Studený skleník v Květné zahradě v Kroměříži

dne: 20. 11. 2012
foto: Ing. Lenka Křesadlová

Sbor ZUŠ Janská Kroměříž

dne: 20. 11. 2012
foto: Mgr. Petr Hudec

Prezentační panel NCZK

dne: 20. 11. 2012
foto: Mgr. Petr Hudec

Slavnostní zahájení - úvodní slova hostů

dne: 20. 11. 2012
foto: Mgr. Petr Hudec

Slavnostní zahájení

dne: 20. 11. 2012
foto: Mgr. Petr Hudec

Přípitek na zahájení a klidný průběh stavby

dne: 20. 11. 2012
foto: Mgr. Petr Hudec

Základní kámen

dne: 20. 11. 2012
foto: Mgr. Petr Hudec

Před Studeným skleníkem v Květné zahradě

dne: 20. 11. 2012
foto: Mgr. Petr Hudec

Před Studeným skleníkem v Květné zahradě

dne: 20. 11. 2012
foto: Mgr. Petr Hudec

Před Studeným skleníkem v Květné zahradě

dne: 20. 11. 2012
foto: Mgr. Petr Hudec

Základní kámen

dne: 20. 11. 2012
foto: Mgr. Petr Hudec

Na nádvoří nového zahradnického zázemí v Podzámecké zahradě

dne: 20. 11. 2012
foto: Mgr. Petr Hudec

Na nádvoří nového zahradnického zázemí v Podzámecké zahradě

dne: 20. 11. 2012
foto: Mgr. Petr Hudec

Přestřižení pásky a oficiálního zahájení provozu v prostorách nového zahradnického zázemí v Podzámecké zahradě

dne: 20. 11. 2012
foto: Mgr. Petr Hudec

Přestřižení pásky a oficiálního zahájení provozu v prostorách nového zahradnického zázemí v Podzámecké zahradě

dne: 20. 11. 2012
foto: Mgr. Petr Hudec
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit