NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Střílky. Sochařská výzdoba hřbitova

Téma: Významné soubory, Významní donátoři
Zlínský kraj
Hřbitov1

Datace: 1743 vysvěceno (ve svém konceptu nikdy nedokončeno)
Autoři sochařské výzdoby: Gottfried Fritsch, Blažej Sturm, Václav František Solnický
Donátor: Amand Ferdinand Petřvaldský z Petřvaldu
Materiál: jemnozrnný bělavý pískovec
Nemovitá a movitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 20879/7-6155

Mimořádnou hodnotu tohoto neobyčejně působivého architektonického celku znásobuje množství sochařských prací, které spolu s harmonicky komponovaným souborem tří architektonických útvarů vytváří jedinečné do krajiny velmi citlivě zasazené umělecké dílo.

Za autora hřbitovní architektury, jež byla realizována ve třicátých letech a v roce 1743 vysvěcena, je považován, byť s výhradami, Ignác Josef Cyrani z Bolleshausu, který pracoval pro objednavatele Amanda Ferdinanda Petřvaldského z Petřvaldu. Na celkové koncepci propojení architektonické a sochařské složky spolupracoval architekt spolu se sochařem, resp. se sochaři.

Hřbitov tak, jak byl původně navržen nebyl nikdy ve své realizační fázi dokončen, a to zejména ve své sochařské vybavenosti. Ve Střílkách byly situovány kromě tří smutečních andělů pouze dvojice dětí, jednotliví andílci a vázy ve tvaru kráteru a amfor po stranách kaple a při vchodu na hřbitov. Reliéfy na dvou mohutných kráterech vedle kaple nad vchody do krypty zpodobují Smrt a Poslední soud, dvojice amfor při hřbitovním schodišti Peklo a Nebe. Čtyři další, tvarově nejbohatší vázy, opět tvaru kráteru, znázorňují poslední věci člověka.

Kromě výše uvedené sochařské složky, byly pro střílecký hřbitov určeny, avšak nikdy zde neosazeny pravděpodobně další skulptury: sv. Amand (Troubky), sv. Florian (Oplocany), sv. Václav, sv. Cyril a Metoděj (Tovačov).

Kromě Gottfrieda Fritsche je třeba na sochařské výzdobě stříleckého hřbitova počítat i s autorským podílem holešovského sochaře Blažeje Sturma a Václava Františka Solnického, z jehož ruky pravděpodobně pochází většina dvojic dětských postav a některé sochy světců.

Barokní hřbitov ve Střílkách představuje jedinečný příklad kvalitně komponovaného sepulkrálního prostoru, jenž je svým zasazením do svahu kopce a prostorovými vazbami k nedaleko stojícímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie velmi působivě začleněn do krajinného rámce. Svým výrazem a řešením představuje střílecký hřbitov výjimečný barokní celek, který v kontextu památek střední Evropy představuje unikátní areál nemající obdoby.

Text: Lenka Melichová

Foto: Lenka MelichováDalší údaje

okres
Kroměříž
souřadnice
49.140485,17.215077
Galerie fotografií

Střílky, hřbitov

foto
Lenka Melichová
dne
18. 4. 2011
Možnosti řazení

Střílky. Sochařská výzdoba hřbitova

dne: 20. 4. 2011
foto: Lenka Melichová

Střílky. Sochařská výzdoba hřbitova

dne: 20. 4. 2011
foto: Lenka Melichová

Střílky. Sochařská výzdoba hřbitova

dne: 20. 4. 2011
foto: Lenka Melichová