NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Hamr na Jezeře. Socha sv. Jana Nepomuckého

Téma: Patroni a ochránci, Statue
naproti mlýnu 47128 Hamr na Jezeře | Liberecký kraj
Hamr, socha sv. Jana Nepomuckého, celkový pohled

Datace: 1782
Autor: Anton Max
Donátor: mlynář Johann Franz Jaksch
Materiál: pískovec
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 54583/5-2939

Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází na parcele p.č. 25 v k.ú. Hamr na Jezeře v obci Hamr na Jezeře (dříve Hammer), při vedlejší cestě naproti bývalému mlýnu, který patřil rodině Jakschů – sv. Jan Nepomucký, patron mlynářů.

Socha byla vztyčena roku 1782, jejím autorem je sochař Anton Max, který se v roce 1734 narodil v obci Hammer. Na pravé boční straně soklu se nachází německý nápis, který zaznamenává jméno autora (Anton Max), jméno donátora (mlynář Johann Franz Jaksch) a zaznamenává datum obnovy v roce 1930.

Text nápisu na pravé boční straně podstavce ve čtyřech řádcích: Erichtet von // Johan Franz Jaksch // durch Bildh. Ant. Max // Renov 1930. (Vztyčeno Johanem Franzem Jakschem prostředncitvím sochaře Antona Maxe. Opraveno 1930)

Jedná se o barokní plastiku stojícího světce z roku 1782. Na třech přístupových stupních (v základu zachován mlýnský kámen) se nachází nízký hranolový sokl, v horní části jemně profilován. Na pravé boční straně soklu nápis, pravděpodobně z roku 1930 (text viz. výše). Na soklu umístěn vysoký hranolový fundament po stranách v dolní části zdoben mírně stlačenou volutou. Na čelní straně v dolní části obdélné pole s vtlačenými rohy. Původně se zde nacházel německý, dnes nedochovaný nápis. Nad ním vpadlé hluboké čtvercové pole, na horní straně segmentově vyduté. V tomto poli se původně nacházel reliéf polopostavy Panny Marie s Ježíškem na oblaku. V horní části dochován nápis ve dvou řádcích: Anno // 1782. Na fundament dosedá hlavice, ve střední části mírně vzedmutá. V čelní střední části je římsa hlavice prolomena dvojicí volut. Z hlavice po stranách směrem vzhůru dříve vybíhala kovová ramena s volutami, na kterých byly umístěny čtverhranné lucerny.

Na hlavici se nachází nízký čtverhranný sokl a na něm na oblacích s andílkem je umístěna postava světce v podživotní velikosti. Sv. Jan Nepomucký je v pokleku na pravé noze, levá volně běží po oblacích. Vše schováno pod splývavým rouchem. Hlava je natočena na pravou stranu a pohled směřoval na křížek, který světec držel v pravé vztyčené ruce. V levé ruce drží biret. Kolem hlavy se nacházela svatozář s pěti hvězdami.

Německý nápis v pěti řádcích na čelní straně soklu (dnes nedochován) je zachycen na fotografii pořízené kolem roku 1935, která se nachází v SOkA Děčín, Fotografická pozůstalost Franze Queißera z let 1930-1942. Veršovaný nápis je zachycen v této podobě: Sanct Johannes dir zu // Ehren hab ich dis werk verricht // Mein Begehren, thu gewehren // Kom zu Hülf verlaß mich nicht // 1782. (Svatý Jane, Tobě ke cti dal jsem toto dílo zhotovit. Moje prosby vyslyš. Přijď mi na pomoc, neopouštěj mě.)

Archivní popis zachycuje ještě další německé texty Soll vom Ur-Urgroßvater d. jetzigen Besitzers wegen Kinderlosigkeit seiner Ehe errichtet worden sein. Die Reihenfolge seiner Ahnen ist: 1. Friedrich, jetziger Besitzer, 2. Ferdinand Vater, 3. Vinzenz Großv. 4. Franz Urgroßv. 5. Johann Franz. (Bylo vztyčeno pra-praotcem nynějšího majitele z důvodu bezdětnosti jeho ženy. Pořadí jeho předků je: 1. Friedrich, nynější majitel, 2. Ferdinand otec, 3. Vincenc dědeček, 4. Franz pradědeček, 5. Johann Franz. U těchto mladších textů však není jisté, zda se jedná o doplňující informace získané z pramenů nebo se nacházely na některé části fundamentu. Z historických fotografií to není patrné, v současnosti se žádné další zbytky nápisů na kameni nenacházejí. Jisté však je, že modlitby mlynáře Johanna Franze ke sv. Janu Nepomuckému byly vyslyšeny a on se dědice dočkal.

Text: Miloš Krčmář

Foto: Miloš KrčmářDalší údaje

okres
Česká Lípa
souřadnice
50.703525,14.837894
Galerie fotografií

Hamr na Jezeře, okr. Česká Lípa. Socha sv. Jana Nepomuckého

foto
Miloš Krčmář
dne
11. 4. 2011
Možnosti řazení

Hamr na Jezeře, okr. Česká Lípa. Socha sv. Jana Nepomuckého

:: Celkový pohled
dne: 11. 4. 2011
foto: Miloš Krčmář