Přejít na: Obsah | Konec stránky

Šestý ročník památkového freestylu zaměřeného na téma "KRAJINA"

1.9 - 3.9.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | Valeč - zámek
11-08-29-Valec-Pamatkovy-freestyle-Krajina 160x113
Každoroční pracovní setkání Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti, Ústí nad Labem a Liberci se bude konat ve dnech 1. – 3. září 2011 ve správní budově zámeckého areálu ve Valči.

Tato pozvánka má pro všechna územní pracoviště, s výjimkou Lokte, Ústí nad Labem a Liberce, pouze informativní charakter!

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti si Vás dovoluje pozvat na šestý ročník památkového freestylu zaměřeného na téma "KRAJINA".

Každoroční pracovní setkání Národního památkového ústavu v Lokti, Ústí nad Labem, Liberci se bude konat ve dnech 1. – 3. září 2011 ve správní budově zámeckého areálu ve Valči.

Fenomén „krajiny“ coby nositelky specifických, kulturních a historických hodnot je dlouhodobě široce diskutován jak v rámci památkové péče, tak v bezprostředně souvisejících oborech. Hovoří se o barokní krajině, o krajině romantické, používá se pojem krajinný ráz, střešní krajina, krajina industriální a řada dalších slovních spojení snažících se postihnout hodnoty širšího celku vytvářejícího výrazné pohledové partie. Oblast severozápadních Čech se dlouhodobě potýká se zvýšenou mírou zásahů do krajiny. Jejich bezprecedentní rozsah vychází především ze specifického poválečného vývoje této oblasti. V každodenní památkářské praxi jsme nuceni zaujmout k těmto zásahům jasné stanovisko. Z toho plyne potřeba definovat ony, tak často zmiňované „hodnoty“ kulturní krajiny a nalézt optimální způsob jejich uchování. V kontextu našeho setkání nemusíme „krajinu“ chápat pouze v tradičním úzce vymezeném smyslu, ale pro naše jednání je legitimní se zabývat i „krajinou umělou“ (střešní, městskou, industriální). Obdobně i v otázce po stanovení „hodnot“ se nabízí celá řada dílčích témat zahrnujících jak problematiku průzkumů, tak následné interpretace jejich výsledků. Cílem setkání by tedy měla být diskuze nad takto vymezeným tématem, vedená jak v obecné rovině, tak v rovině konkrétních záměrů.

Pozvánka ke stažení: zdeMetadata ke zprávě

Vloženo
29.8.2011 14:00
Vložil
NPÚ, ÚOP v Lokti
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
odborné akce
číslo
8406
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit