Přejít na: Obsah | Konec stránky

Tisková zpráva: Seminář Barokní krajina Valečska

25.7 - 27.7.2011 | tisková zpráva | prohlídka, prezentace ..., přednáška, seminář | Valeč - zámek
DSCF5039 160x93
Seminář Barokní krajina Valečska se uskutečnil v pátek 15. července v nově zrekonstruovaném sále Správní budovy Státního zámku Valeč. Konal se v rámci mediálního plánu NPÚ na 2. čtvrtletí roku 2011, jehož tématem byla Barokní socha v krajině.

V dopolední přednáškové části zazněly referáty věnující se komponované barokní krajině města Valeč a jejího přilehlého okolí. Zvláště přínosné bylo představení kompozice Valče Lubomírem Zemanem a její srovnání s jinými barokními areály a městy. Na něj pak navázaly Jana Horváthová s Romanou Riegerovou, které rozšířily urbanismus města o sadařství a nastínily úvahy o tom, jak sadařství valečskou městskou strukturu ovlivnilo. Další skupinou byly příspěvky zabývající se archeologií. V tomto bloku zazněla přednáška Tomáše Karla o Krajině v podzemí, resp. byly prezentovány nové poznatky z průzkumu tzv. pivovarských sklepů v areálu a Filip Prekop shrnul dosavadní archeologické průzkumy v zámecké zahradě. V druhé polovině semináře se dostalo na soubor barokních soch od z dílny Matyáše Bernarda Brauna představující alegorie vlastností a postavy z řecké mytologie. Doslova ze židlí nás zvedl příspěvek Aleny Zemanové, při kterém nás provedla po zámecké zahradě a soubor představila in situ. Dokumentační metody barokních soch pomocí 3D skeneru nám představil restaurátor Václav Štochl. Závěrečný příspěvek pak opět přednesl Filip Prekop, který se zaměřil také na dokumentaci, tentokrát movitých archeologických nálezů prostřednictvím stereofotogrammetrie.

Po živé diskusi se větší část účastníků semináře vydala hledat pozůstatky valečské kalvárie. Na začátek jsme neopomenuli navštívit nově zrekonstruovaný zámecký kostel Nejsvětější Trojice. Odtud jsme pokračovali po, v mapě, vyznačené trase. Jak se podařilo zjistit z literatury, jednotlivá zastavení kalvárie byla pojednána jako dřevěné kříže na nízkém kamenném soklu. Zakončení kalvárie bylo na vrchu zv. Kalvariaberg menší kapličkou. Kříže na dvou zastaveních byly v průběhu času nahrazeny dvěma sochami od Antonína Brauna (synovce M.B. Brauna), nyní umístěnými v kostele Nejsvětější Trojice. V terénu se nám podařilo najít dva sokly a kapli, kterou jsme původně ztotožnili z vrcholovou kalvarijní kaplí. Nicméně po provedení základní rešerše z dostupné literatury se zjistilo, že se jedná o jinou kapli, jejímž donátorem byl pravděpodobně jistý valečský občan p. Hopp. Cestou zpět do města skupina průzkumníků ochutnala plody místních sadů a seminář byl zakončen volnou prohlídkou valečského zámeckého areálu.

Mgr. Alžběta Kratochvílová, Odd. evidence, dokumentace a informačních systémůMetadata ke zprávě

Vloženo
25.7.2011 12:03
Vložil
NPÚ, ÚOP v Lokti
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
archeologie a archeologické výzkumy, drobné památky v krajině, kulturní krajina, přírodní prostředí, restaurování, sochařství
číslo
8303
Galerie obrázků

Barokní socha v krajině

dne
15. 7. 2011
Možnosti řazení

Prohlídka soch v parku

dne: 15. 7. 2011
foto: Lubomír Zeman

Přednáška Filipa Prekopa

dne: 15. 7. 2011
foto: Lukáš Smola

Kaple na bývalé kalvárii

dne: 15. 7. 2011
foto: Lukáš Smola
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit